Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 510 deelnemers

 • 27.003
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 80.2% Ingevoerd
  • 64.4% Gecontroleerd
  Ingevoerd 82.5%
 • 21.687
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 80.2% Ingevoerd
  • 64.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 66.6%
Meedoen aan dit project
Mariët Poel

Mariët Poel

Spreekwoorden en uitdrukkingen

Laatst bijgewerkt op: 

Soms kom je prachtige uitdrukkingen tegen, die niet meer gebruikt worden, maar toch nog zeer duidelijk in hun betekenis zijn.

Zou het een idee zijn om bijzondere uitdrukkingen te verzamelen? 

Misschien wel wat laat in het project, maar misschien komt men her en der nog iets tegen?

Ik begin vast met:

1671_Leeu_Vitr_00085

Over vernieuwing van besturrsvorm:

 

Wat helpter kaers off brill, alsmen niet sien en wil.

En:

Nieuwe gemaecte klederen passen soo datelyck niet, maer metter tydt gewent men tot deselve.

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Net nadat Nederland een zeeslag verloren had tegen Engeland, vond de Bisschop van Munster (Bommen Berend) het een goed idee om een deal te maken met Engeland tegen Nederland, omdat...

  "het op troubel water goedtgoedt visschen is..."

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Het onderschatten van een vijand kan best gevaarlijk zijn: Den Munsterschen oorlogh causeerde veel opspraeck ende murmuratie onder groot ende kleen soo binnen als buiten Landts, om dat men sich (om so te spreecken) van en muys liet bijtten, sommige sagen het aen als een ...

   

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Laatst bijgewerkt op: 

  Op 1 pagina haalt de schrijver alles uit de kast tijdens een filosofie over opportunisme van verschillende religies...

  Eerst een Italiaans spreekwoord: Lo state non ha Religione (De staat heeft geen religie)

  Daarna is iets wel of niet gunstig:

  Het paste doen niet in de kraem

  (iets) scheen nu wel te passen in de kraem

  Een religie die minder invloed kreeg werd 'een 0 in het cyffer'

  En voor die religie gold: 'de vrucht van de reformatie was bitter'.

   

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Je moet iemand die je een dienst bewijst of werk voor je doet goed belonen:

  moeter aff leven, den Arbeyder is syn loon waerdich, ende men moet den dorschenden osse den mondt niet toebinden, waerom en versiet men onse Geeste¬

   

 • Ben Noordzij

  Ben Noordzij

  Als iemand anders het beter doet moet je dat accepteren

  Dat is mijn meeningh niet maer laet het andre doen
  Want voor een kleyne voet, dient noyt een
  groten schoen.