HISGIS Nederlandse steden 1832

Help de Fryske Akademy en erfgoedinstellingen in Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden en andere steden met het indexeren van de oudste perceelregisters op eigenaarsnaam, perceelgrootte en waarde zodat ze na koppeling met de gedigitaliseerde kaarten op www.hisgis.nl geraadpleegd kunnen worden.

Stand van zaken

 • 5.000 scans
 • 227 deelnemers

 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Ingevoerd 97.5%
 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 97.4%
Meedoen aan dit project
Bert Berens

Bert Berens

Controle eigen invoer met behulp van totaaltelling inhoudsgrootte en belastbaar inkomen onbebouwd

Als je een scan hebt ingevoerd dan heb je een mooie controlemogelijkheid door de ingevoerde inhoudsgroottes en belastbaar inkomen onbebouwd op te tellen.

Onderop de scan staan ook de totalen. Vaak heb je twijfels over de cijfer 4 of 9 of het is onleesbaar.

Met deze controle weet je zeker dat je alle getallen goed hebt overgenomen.