AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 990 deelnemers

 • 286.209
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 93.7%
 • 286.208
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 93.6%
Meedoen aan dit project
JohanTresoar

JohanTresoar

2014; Aandachtspunten Invoer

Laatst bijgewerkt op: 

Beste (nieuwe) invoerders,

Graag de gegevens invoeren in de daarvoor bestemde velden. D.w.z. tussenvoegsels in het daarvoor bestemde veld en patroniemen, gescheiden van de voornaam, in het veld voor patroniemen. Zie hiervoor ook de invoerinstructie. Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, Johan Steendam, Tresoar