AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 952 deelnemers

 • 259.660
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 81.9% Dubbel ingevoerd
  • 81.9% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 85.2%
 • 259.658
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 81.9% Dubbel ingevoerd
  • 81.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 85.2%
Meedoen aan dit project
 • varinia

  varinia

  Sorry voor de gemaakte fouten, ik heb de invoerinstructies nogmaals gelezen

  en weet wat mijn fouten nu zijn.

  Als je van een ander project komt zijn de regels heel anders en dat maakt het soms wel

  verwarrend. (zie mijn vraag bij 2 juni)

  Ik ga mijn best doen, en als er toch nog iets fout gaat zeg het dan maar.

 • Foutjes maken we allemaal. De 'foutjes' worden er wel uit gehaald bij de controle. Van mijn kant was het alleen maar een punt van aandacht. Daarvoor mijn dank.