Surinaamse slavenregisters 1830-1863

Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar. Samen maken we de levens weer zichtbaar van mensen die in de 19e eeuw in Suriname in slavernij leefden.

Stand van zaken

 • 17.682 scans
 • 636 deelnemers

 • 15.852
  • 10.2% Onbruikbaar
  • 89.8% Dubbel ingevoerd
  • 89.8% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 15.872
  • 10.2% Onbruikbaar
  • 89.8% Dubbel ingevoerd
  • 89.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project
Huub van Helvoort

Huub van Helvoort

veel gebruikte afkortingen

Laatst bijgewerkt op: 

Let op: bij het invulleen ALTIJD de afkorting opschrijven.

nom. ux. - n. ux.  (nomine uxoris, naam van de echtgenote)

qq - soms met dubbele streep erdoor (qualitate qua, in hoedanigheid van)

dd - soms met dubbele streep erdoor (de dato, van de datum)

ll - soms met dubbele streep erdoor (laatst leden)

No - met een dubbele streep onder de "o" is een afkorting van Numero (nummer)

nn (nomen nescio, naam onbekend)

n.o. (naam onbekend)

nubl - nu boedel

pl. - (plantage)

wd. - wed. (weduwe)

md. - mindj. (minderjarige)

jr. - junior

sr. - senior

bl. - boedel

a.h. - ad hoc (hiervoor)

c.s.  cs. - cum suis (en de zijne)

d.j. - dit jaar

etc. - etcetera

Res. - resolutie

Inl. - inlandsche

uitl. en uitle. - uitlandige

vendumr. en vmr. - vendumeester

Comm: - Commissariaat

pé - privé

ben. - beneden (gebruikt bij districten zoals Para)

bov. - boven (gebruikt bij districten zoals Commewijne)

========

Een dubbele streep (=) onder een kleine letter is vaak een afkortingvan een voornaam waarbij de eerste letter van denaam met een hoofdletter wordt geschreven en de laatste letter op de "=". Bijvoorbeel Hk voor Hendrik, deze invullen als "Hk". Of Joha voor Johanna, invullen ald Joha.

========

vaak worden langere woorden afgekort met een paar beginletters en de laatste letter als superscript (kleinlettertej bovenaan)

wede. - weduwe

wedr. - weduwnaar

janij. - januarij

febij. - februarij

augs. - augustus

septemr. - september

octbr. - october

novemr. - november

decemr. - december

Geregd of Gergd - Geregistreerd

Genl - Generaal

 • Mavis

  Mavis

  Nomine Nescio? Nomen Nescio mijns inziens.

  Groet!

 • Mavis

  Mavis

  Met kleine beginletter dan.

 • Pieter Bol

  Pieter Bol

  nom. ux = nomine uxoris = uit naam van de echtgenote

 • Coen van Galen

  Coen van Galen

  Beste allen, in de volgende versie van de invoerinstructie nemen we een lijst op met veel gebruikte afkortingen en ongebruikelijke woorden. 

  Let er wel op dat u bij het invullen altijd de afkorting opschrijft, ook als u weet wat de afkorting betekent.