Bevolkingsregisters Deventer 1811-1940

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer biedt de bevolkingsregisters van Deventer (1829- 1940), Diepenveen (1840 - 1939) en Bathmen (1811 - 1937) aan om te indexeren op naam, geboortedatum en geboorteplaats.

Stand van zaken

 • 53.446 scans
 • 315 deelnemers

 • 51.827
  • 2.6% Onbruikbaar
  • 97% Dubbel ingevoerd
  • 97% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 99.6%
 • 51.827
  • 2.6% Onbruikbaar
  • 97% Dubbel ingevoerd
  • 97% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.6%

Met dit project van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer worden de Bevolkingsregisters van Deventer (1829-1940), Diepenveen (1840-1939) en Bathmen (1811-1937) ontsloten. Deze worden geïndexeerd op naam, geboortedatum en geboorteplaats.

De Bevolkingsregisters zijn geordend op adres. Per adres is geregistreerd wie er gewoond heeft en waarheen deze persoon verhuisd is. Via VeleHanden willen we een index op de persoonsgegevens toevoegen. Wekelijks zullen de ingevoerde gegevens worden gekoppeld en geëxporteerd naar Archieven.nl, zodat u snel resultaat ziet van uw werk.

illustratie: Brink - Deventer

De Brink te Deventer (van: www.deventerinbeeld.nl, documentnr. 1507_050934)

Wat zijn Bevolkingsregisters?

De Bevolkingsregisters zijn ontstaan uit volkstellingen, die in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland werden gehouden. Op provinciaal niveau werden in 1828 de eerste ‘Volksregisters’ aangelegd. Deze registers raakten echter snel verouderd en dus moest er een systeem komen dat steeds kon worden bijgewerkt. Dit resulteerde in 1850 in een landelijk systeem, dat werd ingedeeld op wijk en adres en waarin alle verhuizingen werden bijgehouden. Omdat de boekdelen na een aantal jaren volgeschreven raakten en de adresindeling veranderde is het systeem verschillende keren opnieuw gestart.

Welke informatie levert dit project u op?

In de registers is voor elke wooneenheid (huis, etage, kamer) één blad, met twee tegenover elkaar liggende bladzijden, beschikbaar. Op de linker bladzijde staan de namen van de hoofdbewoner, vervolgens van diens vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventuele inwonende familieleden en andere bewoners. Van alle bewoners is behalve de naam, ook meestal geboortedatum en geboorteplaats genoteerd. Dit zijn de gegevens die we in dit project invoeren. Naast deze gegevens zijn vaak nog het aantal inwoners per adres, godsdienst, beroep etc. vermeld.

Het kan voorkomen dat een persoon meer dan eens op eenzelfde pagina is ingeschreven, als diegene eerst verhuisd is en vervolgens weer teruggekeerd is naar het oude adres.

Wat levert het u op?

Voor elke ingevoerde pagina verdient u drie punten. Is uw invoer gecontroleerd en goed bevonden, dan komen daar nog drie extra punten bij . Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert u een punt op. Wanneer u een aantal punten heeft verzameld, kunt u een kortingscode aanmaken die recht geeft op korting op de aanschafprijs van diverse publicaties via de webwinkel van SAB op www.sabinfo.nl (kies voor Publicaties). De korting is uiteraard afhankelijk van het door u verzamelde aantal punten. Gedurende het project kunt u voor meer SAB-producten korting verdienen. Deze nieuwe acties worden nog bekendgemaakt.