Oproep: Laat Hollands verleden herleven!

De provincie Zuid-Holland is op zoek naar amateur archeologen die ons kunnen helpen bij het het verder digitaal ontsluiten van onze archeologische projectdocumentatie.

5 August 2019

In het provinciaal Archeologisch Depot voor bodemvondsten in Zuid-Holland zijn er al veel foto’s en tekeningen gedigitaliseerd. Maar om deze bruikbaar aan te bieden, moeten deze bestanden nog gekoppeld worden aan relevante (zoek)informatie. Waar is de tekening bijvoorbeeld gemaakt? Wat kun je op de foto zien? 

Deze kennis over ons verleden willen wij graag samen met vrijwilligers verder aanvullen en daarmee beschikbaar en bruikbaar maken. 

Binnenkort starten wij vanuit de provincie samen met het platform VeleHanden.nl een vrijwilligersproject om  aan deze ambitie invulling te geven. 

Wij verwachten dat er binnen VeleHanden deelnemers geïnteresseerden zijn om ook hieraan mee te werken. Als vrijwilliger  kunt u vanaf uw eigen computer meehelpen met het invoeren van gegevens. Via invulformulieren beschrijft u wat er op de tekening of foto te zien is. Waar en wanneer het u uitkomt.

Enthousiast geworden?

Meer informatie? Neem contact op bij de provincie met Merel Lucassen of neem eens een kijkje op de website van het archeologisch depot https://archeologie.zuid-holland.nl/ in Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. De unieke natte bodem zorgt dat veel historische bodemschatten bewaard zijn gebleven en kunnen worden opgegraven tijdens archeologisch onderzoek . Bij deze archeologische opgravingen maken archeologen tekeningen en/of foto’s van het gebied en van de objecten. Dit geeft een schat aan informatie die de provincie Zuid-Holland graag met de een zo groot mogelijk publiek wil delen!