'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Current status

 • 84.526 scans
 • 362 participants

 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Double entered 98.4%
 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Validated data 98.4%

Project info

Het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân zoekt de hulp van vrijwilligers om haar bewoners tussen 1850 en 1922 in beeld te brengen. Iedereen kan thuis via de computer meehelpen om gegevens uit de Bevolkingsregisters 1850-1922 in te voeren.

Bevorderen genealogisch en historisch onderzoek

Dankzij dit project, getiteld ‘Fan wa bisto ien?’ (Van wie ben jij er een?), komen vanaf 2022 gegevens op www.allefriezen.nl beschikbaar voor het brede publiek, – voor zowel amateurs als geoefende onderzoekers. Het resultaat zal genealogische onderzoekers helpen bij hun onderzoek, maar ook historisch onderzoek bevorderen naar de geschiedenis van wonen, werken en leven in Súdwest-Fryslân.

85.000 scans

Bij dit project gaat het om de bevolkingsregisters van 8 van de 11 vroegere gemeenten (tot 1984) van Súdwest-Fryslân. Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Staveren, Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel. Het gaat om een grote hoeveelheid gegevens; maar liefst 85.000 scans uit zo’n 250 registers. De bevolkingsregisters van Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen zijn al eerder in beeld gebracht en te raadplegen op ‘Alle Friezen.’   

Vele handen maken licht werk

Meedoen aan dit project is een leuke, interessante en nuttige bezigheid, waar – als alles straks online staat – veel mensen baat bij zullen hebben! Meedoen kan via deze website.

Hoe doe je mee?

Wie mee wil doen kan een account aanmaken. Vervolgens worden scans getoond uit de bevolkingsregisters. De gegevens van die scans moeten worden ingevoerd; gelezen en over getypt, in velden in het programma. Daarna moeten deze gegevens nog gecontroleerd worden. Op de pagina van dit project staan instructies hoe het invoeren in zijn werk gaat en het is altijd mogelijk om eventuele vragen te stellen. Omdat het teksten uit de 19e en 20e eeuw betreft, zijn ze over het algemeen goed leesbaar.

Bevolkingsregister als bron voor wonen, werken en leven

In het gemeentelijk bevolkingsregister werd elk huishouden ingeschreven. Naast namen en geboortedata en –plaatsen zijn ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Daarmee zijn bevolkingsregisters een waardevolle bron bij tal van onderzoeken.

Meer weten? 

Neem contact op met Jack de Vries, gemeentearchivaris via j.b.devries@sudwestfryslan.nl of 06-11777974